Онлайн туслах

Өдөр цагаа сонгоно уу


Дэд бүтцийн салбарын тулгамдаж буй асуудлууд,шийдвэрлэх гарц


 • Хаана:
 • The Corporate Hotel and Convention Centre
 • Хэзээ:
 • 2022.12.06
 • Зохион байгуулагч:
 • Atmor llc
 • Тоглолтын төрөл:
 • Форум
 • Үргэлжлэх хугацаа:
 • 4 цаг
 • Насны ангилал:
 • 3+
 • Тасалбарын үнэ:
  • Тасалбар
  • 120,000 ₮
Буцах

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Зорилго:
Дэд бүтцийн салбарын тулгамдсан, шинэчлэх шаардлагатай хууль эрхзүй, үнэлгээ, зураг төслийн
ажил, барилгын стандарт норм зэргийг хэлэлцэн тодорхойлох шийдэл арга замыг эрэлхийлэн,
хүсэлтүүд бэлтгэн шийдвэр гаргагчдад дамжуулж дэд бүтцийн салбарт ажиллах нөхцөл сайжруулах.
Салбарын үндсэн асуудал
тодорхойлох.

Шийдэх боломж хэлэлцэх

Шийдвэрлүүлэх хүсэлт
гаргах
Зорилт:
• Дэд бүтцийн салбарын төслүүдийн нэгдсэн мэдээллийн сантай болох
• Салбарын стандарт, нормуудын шинэчлэл хийх санал
• Мэргэжлийн ажиллах хүчин, ур чадвар ба нийлүүлэлтийг шийдэх арга
• Салбарын ашиг, орлого нэмэгдүүлэх арга зам тодорхойлох
• Олон улсын санхүүжилттай төслүүдэд Монгол компаниуд оролцоход тулгардаг бэрхшээл,
шийдвэрлэх арга зам
Тус уулзалтанд оролцох байгууллагууд:
• Төрийн байгууллага: Дэд бүтцийн салбарын хууль эрхзүйн орчин, хяналт шалгалт
• Бизнесийн байгууллага: Мэргэжлийн ажиллах хүчин ба салбарын ашиг, орлого
• Олон улсын байгууллага: Монголд хэрэгжүүлж буй төсөл, төлөвлөгөө

Тасалбарт : /Баярын хурал + Соffee break + Илтгэлүүд + Буфет хоол + Салбарын хэлэлцуүүлэг + Ус ундаа, + Вино Пиво/

Box Offices locations


1) Ticket.mn офис & 19001800

 • Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө-22, North Center 108 тоот